Posiedzenie ZOSP RP Archives - Gmina Mirzec

Ocena działalności jednostek w 2021 roku, organizacja walnych zebrań sprawozdawczych i sprecyzowanie zadań na 2022 rok oraz zapoznanie z ustawą o Ochotniczych Strażach Pożarnych były głównymi tematami posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP.

Posiedzenie odbyło się w sobotę 22 stycznia w Urzędzie Gminy w Mircu. W zebraniu uczestniczyli prezes oddziału gminnego ZOSP RP Tadeusz Sobczyk …

Określenie dodatkowych zadań dla jednostek OSP w okresie pandemii i niesienie pomocy osobom w szczególnych potrzebach było jednym z tematów posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.

Posiedzenie odbyło się 21 marca. Tematyka spotkania obejmowała także podsumowanie działalności gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w 2020r., przygotowanie do walnych zebrań sprawozdawczo- wyborczych oraz obowiązki stowarzyszeń w zakresie sprawozdawczości …

Powrót do góry