posiedzenie komisji Rady Gminy Archives - Gmina Mirzec

wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy w Mircu

Wspólne posiedzenie komisji przed środową sesją Rady Gminy odbyło się w poniedziałek 25 marca.

Radni zaopiniowali projekty uchwał w sprawach zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu, przyjęcia Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy, zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2024r., zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy …

Posiedzenie komisji wspólnej gminy

Posiedzenia komisji stałych rady Gminy w Mircu odbyły się we wtorek 24 października. Radni obradowali na wspólnym posiedzeniu, które poprowadził przewodniczący Rady Gminy Jan Zawisza.

We wspólnym posiedzeniu wzięli udział architekt i urbanista Karol Skuza, wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, pracownicy Urzędu Gminy w Mircu. Karol Skuza z kieleckiej firmy Archiplaneo omówił kwestię oceny aktualności studium …

Nominację na dyrektora szkoły w Małyszynie z rąk wójta Mirosława Seweryna odbiera Katarzyna Rychlik.

Mirzeccy radni pozytywnie zaopiniowali przedstawione informacje oraz omówili projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy w Mircu, która odbędzie się w piątek 25 sierpnia.

Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy w Mircu odbyły się w poniedziałek 21 sierpnia. Obradowały: Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisja Rewizyjna oraz połączone Komisja Budżetu i Komisja Zdrowia, Oświaty i …

Posiedzenie Komisji Rolnej

Zaopiniowanie sprawozdań oraz Raportu o Stanie Gminy oraz omówienie projektów uchwał na sesję w dniu 30 czerwca były głównymi tematami posiedzeń stałych komisji Rady Gminy w Mircu.

Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawione sprawozdania, informacje oraz projekty uchwał. Pozytywną opinię uzyskały: sprawozdanie finansowe Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec za 2022 rok, Raport o stanie gminy Mirzec za …

Omówienie projektów uchwał oraz informacji na sesję w dniu 26 maja były głównymi tematami posiedzeń stałych komisji Rady Gminy w Mircu.

Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawione informacje oraz projekty uchwał. Pozytywną opinię uzyskały: informacja o stanie ładu i bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego na terenie gminy, informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie oraz realizacji podejmowanych …

Podczas obrad stałych komisji Rady Gminy w Mircu radni omówili projekty uchwał oraz informacje, które będą poruszane podczas piątkowej (28 kwietnia) sesji.

Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawione informacje oraz projekty uchwał. Pozytywną opinię uzyskały: informacja o zamierzeniach remontowych i inwestycyjnych w 2023 roku na drodze wojewódzkiej oraz drogach gminnych, powiatowych oraz dojazdowych do pól położonych na terenie …

Posiedzenia stałych komisji Rady Gminy w Mircu odbyły się w piątek 24 marca i poniedziałek 27 marca. Radni omówili projekty uchwał oraz informacje, które będą poruszane podczas piątkowej (31 marca) sesji.

Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawione informacje oraz projekty uchwał. Pozytywną opinię uzyskały: informacja o działalności i sytuacji finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu, sprawozdanie z …

Powrót do góry