Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Archives - Gmina Mirzec

Wójt Gminy  Mirzec zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy.

Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec

Projekt SUMP

Prognoza oddziaływania na środowisko

Mapa ochrony przyrody

Mapa Wody

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w sprawie Planu Zrównoważonej Mobilności  Miejskiej.

Spotkanie odbędzie się 16 stycznia 2023 o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy w Mircu. Prelegentem spotkania będzie przedstawiciel zespołu opracowującego dokument dr inż. Maciej Michnej z Politechniki Krakowskiej.

Konsultacje potrwają do 19 stycznia 2023 roku.

Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Chcesz porozmawiać z konsultantem, zgłosić uwagę o zrównoważonej mobilności, czyli pomyśle na racjonalne podróżowanie innymi środkami transportu niż samochodem osobowym? Możesz o tym porozmawiać  w trakcie dyżuru z konsultantem.

Konsultacje odbędą 11 stycznia 2023 r. (środa) w godzinach 16.00 – 17.30 na platformie Teams

Identyfikator spotkania: 387 458 128 007Kod dostępu: Cdrrru

Konsultacje odbędą się także 12 stycznia (czwartek) w godzinach …

Powrót do góry