Parking Jagodne Archives - Gmina Mirzec

Odbiór nowego placu z parkingiem w sąsiedztwie przedszkola w Jagodnem

Plac w sąsiedztwie budynku przedszkola w Jagodnem zmienił się nie do poznania. Po starym sadzie nie ma śladu. Jest przestronny parking ze skwerkami i plantacją porzeczek.

Odnowiony plac został odebrany w czwartek 8 listopada w obecności wójta gminy Mirosława Seweryna, kierownika Referatu Inwestycji Ryszarda Nowaka, zastępcy kierownika Referatu Inwestycji Sławomira Płanety, Patrycji i Łukasza Drożdżał z …

Powstaje projekt zagospodarowania terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz umowę z Joanną Kwintal Usługi Projektowe na wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu o powierzchni 700 metrów kwadratowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem. Na terenie przy szkole zostanie zaprojektowany parking z kostki brukowej z systemem …

Powrót do góry