Osiny Archives - Gmina Mirzec

Trwa przebudowa ostatniego odcinka drogi gminnej w Osinach.

Pracownicy firmy Budromost prowadzą prace na odcinkach od kościoła do skrzyżowania z drogą 744 oraz od skrzyżowania z drogą wojewódzką 744 w kierunku granicy z województwem mazowieckim i gminą Mirów. We wtorek postępy na budowie oceniali wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn wraz kierownikiem referatu Inwestycji Ryszardem Nowakiem oraz …

We wtorek 20 września br., wykonawca- spółka BUDROMOST-STARACHOWICE z Wąchocka, przejął plac budowy na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny- III etap”.

Przekazanie placu budowy odbyło się najpierw w Urzędzie Gminy w Mircu, a następnie na drodze w Osinach. Uczestniczyli w nim pracownicy Urzędu Gminy w Mircu, przedstawiciele firm: BUDROMOST- STARACHOWICE i SPIINWEST oraz Robert Książka …

Gmina Mirzec otrzymała promesę dofinansowania przebudowy drogi gminnej w Osinach (III etap) w ramach II edycji Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych.

Dofinansowanie w kwocie blisko 4 600 000 złotych umożliwi dokończenie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Osiny. W poprzednich latach przebudowane zostały dwa odcinki drogi o łącznej długości blisko dwóch kilometrów.

W ramach ostatniego etapu ma zostać …

Pierwsze zebranie sprawozdawczo-wyborcze miało miejsce 19 czerwca 2021 r. w remizie OSP w Trębowcu. Przybyli na nie: wójt Mirosław Seweryn, przewodniczący RG w Mircu Jan Zawisza, przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach kpt. Paweł Kwapisz, radny powiatowy reprezentujący posła Krzysztofa Lipca Dariusz Stachowicz, sołtys i zarazem radny Trębowca Stanisław Seweryn.

Zebranie otworzył prezes OSP w Trębowcu …

Zgodnie z harmonogramem przebiegają prace związane z drugim etapem budowy kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w Osinach.

Budowa prowadzona jest na odcinku od kościoła w Osinach do granic wsi z Mirowem. Stan zaawansowania wykonywanych kanałów grawitacyjnych i tłocznych wynosi ok. 80%. Podobny stopień zaawansowania ma cała inwestycja o wartości 2 145 101,55 zł realizowana przez PWiK Sp. z o.o. w …
Trwają prace przy termomodernizacji remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach.

We wtorek prace przy postępach na budowie wizytowali Mirosław Seweryn, wójt gminy Mirzec oraz przewodniczący Rady Gminy w Mircu oraz radny z Osin Jan Zawisza. Pracownicy Firmy Remontowo – Budowlanej SGBUD z Kielc wymienili już okna oraz drzwi zewnętrzne w budynku, ocieplili …

Mocno zaawansowane są prace przy przebudowie 992 metrów drogi gminnej w Osinach od szkoły w kierunku lasu. Poziom zaawansowania prac osiągnął 50 procent.

Prace prowadzą pracownicy firmy Drogmar z Ostrowca Świętokrzyskiego za kwotę 320 942 złote. Całkowity koszt inwestycji (dokumentacja projektowa, wykonawca, inżynier nadzoru i tablice informacyjne) to 328.199 złotych. Warto dodać, że Gmina Mirzec z …

Powrót do góry