opróżnianie zbiorników bezodpływowych Archives - Gmina Mirzec

Właścicielom posesji nie podłączonych do kanalizacji przypominamy o konieczności podpisania umowy z firmą opróżniającą zbiorniki bezodpływowe.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakładających na gminy obowiązek prowadzenia cyklicznej kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w zakresie posiadania umów oraz dowodów potwierdzających …

Powrót do góry