opłata odpady Archives - Gmina Mirzec

podpisanie umowy na odbiór odpadów w gminie Mirzec na 2024 rok.

Zmieni się wykonawca, ale nie zmieni się cennik odbioru odpadów od mieszkańców w 2024 roku.

28 grudnia 2023 roku wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz umowę na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mirzec z Tomaszem Michtą właścicielem firmy Order ze Skarżyska-Kamiennej. Umowa będzie obowiązywała od 1 …

Powrót do góry