odbudowa drogi do gruntów rolnych Małyszyn Archives - Gmina Mirzec

Umowę o dofinansowanie podpisują skarbik gminy Urszula Barszcz, wójt Mirosław Seweryn, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca oraz marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

Dzięki dofinansowaniu odbudowana zostanie droga gruntowa o długości 600 metrów od Małyszyna Dolnego do granicy województwa mazowieckiego.

W czwartek 7 września wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz podpisał z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim i członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Markiem Jońcą umowę na dofinansowanie zadania „Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych …

Powrót do góry