Ochrona wód przed azotanami Archives - Gmina Mirzec

Do 20 marca 2024 roku można ubiegać się o środki na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich. Wsparcie nie przysługuje właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz chlewni, w których jest powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg …

Powrót do góry