NSP Archives - Gmina Mirzec

Rachmistrza, który odwiedza respondenta w celu przeprowadzenia wywiadu spisowego można poprosić o wylegitymowanie się oficjalnym identyfikatorem. Każdy rachmistrz powinien mieć go przy sobie i okazać na prośbę respondentowi.

Identyfikator musi zawierać następujące informacje:

imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,numer identyfikatora oraz hologram,nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,okres, na jaki identyfikator został wystawiony,informację na odwrocie, na terenie jakiego województwa rachmistrz jest upoważniony do zbierania danych.

W przypadku dalszych  wątpliwości …

Powrót do góry