Nagrody ekologiczne Archives - Gmina Mirzec

Można zgłaszać się do konkursu, którego celem jest wyróżnienie najlepszych inicjatyw ekologicznych w Unii Europejskiej.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień 23 września uznano Dniem Rolnictwa Ekologicznego w Unii Europejskiej. Inicjatywa ta związana jest z realizacją Planu działania na rzecz …

Powrót do góry