nabór wniosków Archives - Gmina Mirzec

Wnioski na stypendia szkolne można składać do 15 września w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu.

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu (na parterze w Punkcie Informacyjnym), w terminie od 1 do 15 września 2023r. Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15 października danego …

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków w ramach programu resortowego dla jednostek samorządu terytorialnego “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami programu są:

dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności …

Powrót do góry