nabor wniosków na stypendia Archives - Gmina Mirzec

Do 15 lipca można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego za wyniki osiągnięte od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku w jednej z letnich lub zimowych dyscyplin olimpijskich.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Mircu w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników z terenu Gminy Mirzec za …

Powrót do góry