MOF Miasta Północy Archives - Gmina Mirzec

Integracja działań na rzecz opracowania inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz informacje o pracach nad Funduszami Europejskimi dla województwa świętokrzyskiego były przedmiotem spotkania Komitetu Sterującego.

Spotkanie odbyło się 22 listopada w Ostrowieckim Browarze Kultury. W spotkaniu wśród partnerskich 16 gmin brał udział wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn. Gośćmi komitetu byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego na …

Pracownicy Urzędu Gminy w Mircu uczestniczyli w warsztatach diagnostycznych przeprowadzonych w środę 27 lipca w Starachowicach w ramach opracowania Planu działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych „Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy” (obszar obejmujący zasięgiem 17 gmin w tym gminę Mirzec).

Poza przedstawicielami gminy Mirzec w warsztatach udział wzięli przedstawiciele gmin Starachowice, Wąchock, Brody, Pawłów, Starostwa Powiatowego w Starachowicach …

Powrót do góry