kursy języka polskiego Archives - Gmina Mirzec

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego rozpoczął realizację projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z miastem Kielce oraz powiatami: kieleckim, skarżyskim, starachowickim oraz włoszczowskim, przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Jego celem jest wsparcie, aktywizacja społeczna oraz zawodowa, adaptacja do warunków społeczno-kulturowych obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 …

Powrót do góry