kostka brukowa Archives - Gmina Mirzec

Plac przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożance zostanie utwardzony.

W piątek 10 czerwca wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnika Urszuli Barszcz umowę z projektantem Andrzejem Rybakiem na opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej na zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Ostrożance.

Powstanie projekt zagospodarowania placu o powierzchni 350 m2. Zaplanowano wykonanie projektu podjazdu z …

Powrót do góry