konsultacje Archives - Gmina Mirzec

Drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie przebiegu drogi od Mirca-Czerwonej do Tychowa Nowego odbyło się w Urzędzie Gminy w Mircu.

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy gminy, właściciele działek przyległych do drogi prowadzącej od Mirca-Czerwonej w kierunku Tychowa Nowego a także przedstawiciele Urzędu Gminy z wójtem gminy Mirosławem Sewerynem, projektant Justyna Rybak, przedstawiciel Nadleśnictwa Starachowice, radni Rady Gminy w …

Wójt gminy Mirzec zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok”.

Powrót do góry