konsultacje w sprawie komunikacji Archives - Gmina Mirzec

Konsultacje w sprawie GLK w Tychowie Nowym z udziałem członków MRGM

Zakończyły się konsultacje dotyczące funkcjonowania Gminnych Linii Komunikacyjnych w 2024 roku.

Spotkania z mieszkańcami odbyły się we wszystkich sołectwach gminy Mirzec. W spotkaniach uczestniczyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, kierownik Referatu Inwestycji Ryszard Nowak, pracownik Referatu Inwestycji odpowiedzialny za komunikację publiczną Mirosław Grzesik, radni i sołtysi z poszczególnych sołectw.

Wójt Mirosław Seweryn oraz pracownicy Urzędu Gminy w …

Powrót do góry