Jaki piec Archives - Gmina Mirzec

1 lipca 2021r. rozpoczęła funkcjonowanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Ma ona na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Celem stworzenia CEEB jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Baza będzie też ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych  kotłów grzewczych oraz …

Powrót do góry