Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Archives - Gmina Mirzec

W tym roku zakończy się przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych między Tychowem Starym i Tychowem Nowym.

Przebudową 473 metrów drogi zajmie się firma Transport Ciężarowy Usługi Sprzętowe Kazimierz Niewczas. We wtorek 4 października wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Mirzec Urszuli Barszcz podpisał umowę z właścicielem firmy na wykonanie prac za kwotę …

Powrót do góry