Drogi dla rowerów Archives - Gmina Mirzec

Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat preferencji transportowych oraz potrzeb mieszkańców w tym zakresie.

Państwa odpowiedzi są ważne w kontekście przyszłego rozwoju sieci dróg dla rowerów oraz komunikacji publicznej. Na odpowiedzi czekamy do 30 czerwca 2022 roku.

ANKIETA

Gmina Mirzec w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy. Dlaczego to robimy?

Postępujący rozwój gmin, miast, obszarów …

Powrót do góry