dojazd do posesji Archives - Gmina Mirzec

Dzięki współpracy dwóch sąsiednich samorządów: Gminy Mirzec i Gminy Mirów uda się wyremontować drogę dojazdową do posesji w Osinach-Majoracie.

We wtorek 12 kwietnia wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik Gminy Mirzec Urszuli Barszcz podpisał umowę z wójtem gminy Mirów Arturem Siwiorkiem, na mocy której Gmina Mirzec przekaże dotację celową, przeznaczoną na wykonanie inwestycji na …

Powrót do góry