dodatek węglowy Archives - Gmina Mirzec

3 listopada weszły w życie znowelizowane przepisy o dodatku węglowym, które mają rozwiązać problem „jeden adres jeden dodatek”.

Kwestię tę reguluje ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 poz.2236), która dokonała zmian w zasadach przyznawania dodatku węglowego.

Początkowo dofinansowanie do węgla było przyznawane na gospodarstwa domowe (ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r.) …

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu.

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 16 sierpnia 2022 roku w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Wysokość dodatku wynosi 3 000 złotych. Dodatek wypłacany będzie jednorazowo. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym …

Powrót do góry