Dentobus Archives - Gmina Mirzec

56 uczniów Szkoły Podstawowej w Osinach skorzystało z profilaktycznej wizyty w dentobusie.

Akcję stomatologicznych badań profilaktycznych dla dzieci zorganizowała Szkoła Podstawowa w Osinach. Badania odbyły się za wiedzą i zgodą rodziców, a po badaniu każde dziecko otrzymało pisemną diagnozę dotyczącą stanu jamy ustnej.

Dzieci uczęszczające do szkół w gminie Mirzec będą mieć zapewnioną bezpłatną opiekę stomatologiczną w mobilnym Dentobusie.

Pod koniec lutego wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowę z firmą Corten Medic z Warszawy na świadczenie mobilnej opieki stomatologicznej na rzecz uczniów uczęszczających do szkół w gminie Mirzec finansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia.

Usługi stomatologiczne udzielane będą …

Powrót do góry