Debata nad raportem o stanie gminy Archives - Gmina Mirzec

Zgłoszenie do udziału w debacie nad ,,Raportem o stanie Gminy Mirzec za rok 2023 wraz z listą poparcia udziału mieszkańca w ww. debacie.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim tj. w 2023, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy w Mircu.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Sesja ta zaplanowana jest na dzień 28 czerwca 2024 r. (piątek) godz. 900.

Nad przedstawionym przez Wójta „Raportem …

Powrót do góry