Budowa oświetlenia Archives - Gmina Mirzec

Kolejne odcinki dróg gminnych zyskają w najbliższych miesiącach oświetlanie.

W czwartek 13 października wójt gminy Mirzec przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz podpisał umowy z Tadeuszem Mroczkowskim, pełnomocnikiem firm Biofon z Radomia oraz Ekovolt ze Skaryszewa. Budową oświetlenia w Ostrożance pod lasem zajmie się firma Biofon, oświetlenie w Mircu-Majoracie wybuduje firma Ekovolt.

W Ostrożance powstanie 428 metrów …

Na terenie gminy Mirzec zakończyła się realizacja projektu pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec”.

Modernizacja oświetlenia  w gminie Mirzec miała na celu obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i podniesienie jakości oświetlenia dróg. Istotnym efektem przeprowadzenia inwestycji było obniżenie energochłonności systemu poprzez wdrożenie energooszczędnego sprzętu oświetleniowego o najwyższych parametrach użytkowych.

Zmodernizowano 1632 szt. opraw oświetleniowych w …

Powrót do góry