Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec Archives - Gmina Mirzec

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec realizuje projekt pn. „TIK  w instytucji kultury#1” współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej, Oś-3-Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywacji cyfrowej. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu pracownicy Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec w dniach 1.12.-3.12 i 7.12. 2021 r. uczestniczyli …

Powrót do góry