Betlejemskie Światło Pokoju Archives - Gmina Mirzec

Betlejemskie światło pokoju na ręce wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna przekazały harcerki ze 104 Artystycznej Drużyny Harcerskiej wraz z opiekunką drużyny Małgorzatą Spadło.

Małgorzata Spadło przekazała życzenia pokoju, zdrowia, zgody i wszelkiej pomyślności dla wszystkich mieszkańców gminy Mirzec. Wójt Mirosław Seweryn podziękował w imieniu mieszkańców za błogosławieństwa płynące z Betlejem i życzył harcerkom i harcerzom ze …

Harcerze ze 104. Artystycznej Drużyny Harcerskiej przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju na ręce wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna i zastępcy wójta Anny Piątek.

Grupa harcerek i harcerzy wraz z drużynową Małgorzatą Spadło odwiedziła Urząd Gminy w Mircu w środę 22 grudnia. Harcerze przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju dla wszystkich mieszkańców gminy Mirzec. Wraz ze światełkiem przekazali życzenia na …

Powrót do góry