Asystent rodziny Archives - Gmina Mirzec

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Rodziny.

Wymagania niezbędne

Asystentem rodziny może być osoba, która 

a)  posiada:

wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lubwykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi …

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do aplikowania na stanowisko asystenta rodziny.

Więcej informacji na temat warunków naboru, wymaganych kwalifikacji, zakresu wykonywanych zadań na stanowisku na stronie GOPS w Mircu.

Powrót do góry