Szkolenie internetowe „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego- wybrane aspekty praktyczne” dla mieszkańców obszarów wiejskich - Gmina Mirzec

default

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe „ Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego- wybrane aspekty praktyczne”.

Szkolenie odbędzie się na platformie e-learningowej www.cdrkursy.edu.pl w terminie od 7-28.02.2022r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich. Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu wybranych aspektów wpływających na estetykę wiejskiego gospodarstwa domowego, w tym w szczególności:

– kształtowania przestrzeni wokół i wewnątrz domostw, w tym z zastosowania roślin w gospodarstwie domowym i w jego otoczeniu.

– zasad obowiązujących w organizacji pomieszczeń kuchennych w taki sposób, aby spełniały wymagania sanitarne, ergonomiczne, funkcjonalne oraz higieniczne z uwzględnieniem segregacji odpadów,

– zastosowania i metod przygotowania naturalnych środków czyszczących.

Szkolenie składa się z czterech modułów szkoleniowych obejmujących 20 godzin dydaktycznych samokształcenia:

Moduł 1: Kształtowanie przestrzeni wokół i wewnątrz domu wiejskiego.

Moduł 2: Ergonomia w kuchni.

Moduł 3: Ekologiczne środki czystości.

Moduł 4: Rośliny antysmogowe w domu.

Materiały szkoleniowe będą dostępne w terminie 7-28.02.2022r. zapewniając uczestnikowi możliwość samokształcenia w dogodnym czasie. Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie potwierdzające ukończenie formy edukacyjnej. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udzielenie minimum 70% sumy poprawnych odpowiedzi z każdego testu w trakcie szkolenia.

Rekrutacja jest prowadzona od 18.01.2022r. w sposób ciągły jednak nie dłużej niż do dnia 21.02.2022r. Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę eCDR pod adresem: https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/ .

Na podanej stronie należy w pierwszej kolejności zarejestrować się, następnie zalogować i zapisać się na szkolenie. Instrukcja zapisów na szkolenie znajduje się pod adresem: https://kalendarz.cdr.gov.pl/index.php/s/SH9ZtRLbLbRAecg

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia.

Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej umożliwiającego rejestrację do systemu eCDR oraz platformy e-learningowej. Jedyną aplikacją konieczną do korzystania z treści szkolenia jest przeglądarka internetowa. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają na wskazany w zgłoszeniu adres mail link z dostępem do szkolenia.

Powrót do góry