Szkolenia z wiedzy o samorządzie - Gmina Mirzec

Plakat promujący szkolenie na temat wiedzy o samorządzie

Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza mieszkańców, radnych i sołtysów, a także osoby kandydujące do samorządu w tegorocznych wyborach do udziału w bezpłatnym kursie (Bez)Nadzieja małej i dużej gminy.

Planowanych jest osiem spotkań online, podczas których przybliżone zostaną tematy związane ze sprawami lokalnymi i prawem takie, jak planowanie przestrzenne, budżet gminy czy prawo do informacji. Nabór do kursu trwa do 8 kwietnia.  Podczas kursu poruszone zostaną następujące zagadnienia: dostęp do informacji publicznej, wnioski, petycje, jednostki pomocnicze gminy, sesje, komisje – jak prowadzić?, planowanie przestrzenne, budżet miasta i gminy, sesja absolutoryjna, jak otwarcie zarządzać gminą? Webinaria będą odbywać się w dni robocze w godzinach 19.30 – 21.00.

Regulamin uczestnictwa w kursie oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Sieć Obywatelska Watchdog.

Powrót do góry