Szkoła w Tychowie Nowym z imieniem i sztandarem - Gmina Mirzec

Wyjątkowa uroczystość odbyła się w sobotę 4 czerwca w Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym. Placówka otrzymała poświęcony sztandar i imię Janusza Korczaka.

Uroczystości rozpoczęły się mszą odprawioną kościele pod wezwaniem Świętego Leonarda w Mircu przez księdza kanonika Daniela Kobierskiego, proboszcza parafii. Czytanie z Dziejów Apostolskich podczas mszy odczytała dyrektor szkoły Aneta Borowska. Psalm zaśpiewał uczeń szkoły w Tychowie Nowym Patryk Łęcki. Honorata Łęcka, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego ds. nadania szkole imienia odczytała Modlitwę Wiernych. O poświecenie sztandaru, na którym widnieją słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka” poprosiła księdza proboszcza Jolanta Węgrzyn, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym. Sztandar poświęcił ksiądz kanonik Daniel Kobierski.

Kolejne części uroczystości odbyły się na terenie szkoły. Uczestniczyli w nich wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, zastępca wójta Anna Piątek, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Starachowickiego Ryszard Nowak, Ryszard Gliwiński, dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, który reprezentował poseł Agatę Wojtyszek, Marzena Zajączkowska wizytator Kuratorium Oświaty zamiejscowego oddziału w Starachowicach, skarbnik Gminy Mirzec Urszula Barszcz, Jan Kruk wieloletni przewodniczący Rady Gminy w Mircu i emerytowany nauczyciel szkoły w Tychowie Nowym, Agata Mundzik kierownik Centrum Usług Wspólnych wraz z pracownikami jednostki, dyrekcje szkół i przedszkoli z gminy Mirzec, emerytowani dyrektorzy i nauczyciele szkoły: Grażyna Skorek, Wanda Bębas, Eulalia Brudek, Anna Wolińska i Genowefa Górska. Licznie przybyli radni Rady Gminy w Mircu, uczniowie, ich rodzice i nauczyciele oraz absolwenci szkoły. Obecni byli także członkowie zespołu śpiewaczego Tychowianie z Piotrem Gąsowskim, członkowie Rady Sołeckiej oraz mieszkańcy Tychowa Nowego.

Uroczystość poprowadzili Aneta Borowska dyrektor Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym oraz Mirosław Grzesik, przewodniczący Rady Rodziców. Uchwałę Rady Gminy w Mircu w sprawie nadania szkole w Tychowie Nowym imienia Janusza Korczaka odczytał Sylwester Spadło radny z Tychowa Nowego, po czym nastąpiło przekazanie sztandaru, ufundowanego ze środków Funduszu Sołeckiego. Z rąk przedstawicieli Rady Sołeckiej: Pawła Płusy, Jolanty Pacek i Urszuli Marlicy sztandar odebrała dyrektor Aneta Borowska, która następnie przekazała go delegacji uczniów, w skład której weszli: Michał Niewczas, Amelia Płusa i Wiktoria Derlatka. Delegacja uczniów złożona z przewodniczących poszczególnych klas złożyła ślubowanie na sztandar. Uroczystość przekazania sztandaru przeprowadziła Anna Gralec.

Głos zabrali zaproszeni goście. Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn odnosząc się do życiorysu patrona szkoły Janusza Korczaka podkreślił, jak ważne jest przekazywanie uczniom wyznawanych przez patrona idei. Wójt Mirosław Seweryn na ręce dyrektor Anety Borowskiej przekazał prezenty dla placówki: kosiarkę do trawy oraz wykaszarkę. Gratulacje dla społeczności szkolnej w imieniu własnym oraz poseł Agaty Wojtyszek przekazał Ryszard Gliwiński, dyrektor WFOŚiGW w Kielcach. Głos w imieniu kuratora oświaty zabrała wizytator Marzena Zajączkowska. Wspomnieniami z pracy w szkole podzielił się Jan Kruk, były nauczyciel Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym i były przewodniczący Rady Gminy w Mircu.

Obecni na uroczystości mieli okazję obejrzeć piękny program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły. Uczniowie do występu przygotowali się pod kierunkiem Ewy Derlatki, wspomaganej przez grono pedagogiczne. Choreografię występów tanecznych przygotowała Monika Tomkowska. Dekoracje przygotowała Jolanta Węgrzyn wspierana przez nauczycieli oraz rodziców. Na scenie zaprezentowali się także członkowie zespołu śpiewaczego Tychowianie wraz z instruktorem muzycznym Piotrem Gąsowskm. Goście otrzymali foldery informacyjne na temat szkoły, przygotowane przez Ewę Derlatkę i Mirosława Grzesika. Dyrektor szkoły Aneta Borowska podziękowała wszystkim za obecność w tak ważnym dla społeczności szkolnej dniu.

Po części artystycznej gospodarze uroczystości zaprosili gości do wbijania pamiątkowych gwoździ w specjalnie przygotowaną tablicę pamiątkową a następnie na tort. W holu szkoły można było obejrzeć wystawę fotografii obrazujących historię szkoły w Tychowie Nowym. Na tablicy interaktywnej zaprezentowane zostały fotografie klasowe, wykonane w ciągu wielu lat szkolnych. Obie wystawy budziły w oglądających bardzo wiele emocji. Można było także zwiedzić szkołę, podziwiając dorobek uczniów oraz skorzystać z poczęstunku.

Powrót do góry