Syrena elektroniczna na budynku Urzędu Gminy w Mircu - Gmina Mirzec

Na podstawie wniosku Wójta Gminy Mirzec Mirosława Seweryna Wojewoda Świętokrzyski wyraził zgodę, a Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazał nieodpłatnie zestaw syreny cyfrowej Platan – elektronicznej DSE-600S dla gminy.

Zamontowanie i uruchomienie powyższego urządzenia na budynku Urzędu Gminy w Mircu nastąpiło w dniu 21 lipca 2021r..

W celu uzupełnienia systemu zakupiono stosowny osprzęt tj.: DPS-19 pulpit sterujący syreną elektroniczną, maszt antenowy, przewody do podłączenia głośników szczelinowych z blokiem sterowania oraz zainstalowano oprogramowanie. Głośniki zamontowano na specjalnej konstrukcji metalowej ze stali nierdzewnej.

Zestaw elektronicznej syreny alarmowej wykorzystany będzie do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności, zarządzania kryzysowego oraz alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach zarówno syreną, jak i z możliwością nadawania komunikatów.

Sterowanie syreną odbywać się może za pomocą cyfrowych lub analogowych sieci radiowych, sieci IP, drogą bezprzewodową a także poprzez tradycyjną sieć telefoniczną. Jest to nowoczesne, niezawodne i trwałe urządzenie modułowe.

Pan wójt Mirosław Seweryn składa serdeczne podziękowanie dla Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach za udostępnienie sprzętu specjalistycznego podczas montażu syreny.

Powrót do góry