Święto Pieczonego Ziemniaka w Tychowie Starym - Gmina Mirzec

Imprezę przygotowali członkowie Zespołu Śpiewaczego „Gromada”,  Kapeli „Sąsiedzi” oraz strażacy z miejscowej OSP.

Pieczenia ziemniaków osobiście dopilnowali wiceprezes OSP Władysław Zając i prezes miejscowej jednostki Tadeusz Sobczyk. Do ogniska powędrowały najnowsze odmiany kartofli oraz zapomniane Amerykany, Almy, Selezyje i Poświeckie zdobyte przez strażaków z im tylko wiadomych źródeł. Nad rozżarzonym popiołem, w którym zagrzebane były skrobiowe przysmaki, piekły się kiełbaski serwowane w strażnicy, gdzie zgromadzili się mieszkańcy Tychowa oraz: wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, wicestarosta Dariusz Dąbrowski, radny Mirosław Niewczas i sołtys Jan Myszka.

Na wstępie Izabela Surdy-Niewczas oraz Anna Chyła powitały wszystkich przybyłych i przedstawiły historię ziemniaka, a potem zaprosiły na koncert ludowych piosenek. Jako pierwsi wystąpili podopieczni Izabeli Surdy-Niewczas. Dziecięcy zespół  utworzony z uczniów różnych szkół gminy Mirzec zaśpiewał kilka ludowych przebojów, czym zasłużył sobie na gorące oklaski widowni poruszonej brawurowym wykonaniem utworów.

W dalszej części wieczoru zaprezentowali się znakomici śpiewacy z „Gromady” i muzycy z Kapeli „Sąsiedzi”. Wójt Mirosław Seweryn podziękował organizatorom za przygotowanie imprezy integrującej wieś. Szczególne słowa podziękowania i zachęty do dalszej pracy skierował do najmłodszych artystów.

Zabawa w tychowskiej remizy trwała przy muzyce i tradycyjnych daniach przyrządzonych przez miejscowe gospodynie do późnego wieczora.

Powrót do góry