Świetne wyniki naszych reprezentantów w konkursie filatelistycznym - Gmina Mirzec

nagrodzeni w konkursie filatelistycznym w Oleśnicy

Michał Płusa, Marcel Zatorski i Daniel Myszka zajęli czołowe miejsca w finale 62. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Oleśnica – miasto książęce”.

Finał ogólnopolskiego konkursu odbywał się w dniach od 30 maja do 2 czerwca w Oleśnicy. Województwo świętokrzyskie reprezentowało w trzech kategoriach wiekowych trzech mieszkańców Tychowa Starego: Michał Płusa, Marcel Zatorski uczniowie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym oraz Daniel Myszka absolwent tej placówki, obecnie uczeń II liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach. Wszyscy są członkami Koła Filatelistycznego ,,Klaserek Ali” działającego przy Bibliotece i Ośrodku Gminy Mirzec, który prowadzi Ala Bonio nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w Tychowie Starym .

Podczas finałowych zmagań uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą ogólną na temat historii i zabytków Oleśnicy, wiedzą filatelistyczną dotyczącą nie tylko filatelistyki polskiej ale także światowej oraz rozwiązać testy pracy z katalogiem i zabawy ze znaczkiem. Testy wyłoniły po pięcioro najlepszych w każdej grupie, którzy przeszli do kolejnego etapu weryfikacji wiedzy. W grupie I zwycięzcą został Michał Płusa, w grupie drugiej II miejsce zajął Marcel Zatorski, a w grupie III piąte miejsce zajął Daniel Myszka. Nagrodzeni otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Dodatkowo Daniel Myszka otrzymał z rąk prezesa ZG PZF Henryka Monkosa Złotą Młodzieżową Odznakę Honorową PZF za dotychczasowe osiągnięcia filatelistyczne.

Wyjazd do Oleśnicy był także okazją do zwiedzania Oleśnicy – miasta wież i róż a także okazją do odpoczynku i udziału w koncertach podczas Dni Oleśnicy.

Wszystkim nagrodzonym oraz pani Ali Bonio serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Opracowano na podstawie informacji przygotowanej przez Alę Bonio. Fot. archiwum prywatne

Powrót do góry