Stypendia dla zdolnych maturzystów - Gmina Mirzec

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich zachęca do udziału w 16. edycji programu Indeks Start2Star.

Jest to program stypendialny dla najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin i zaczynających studia. Jak co roku, wyłonionych zostanie czternastu finalistów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 1600 zł brutto miesięcznie, wypłacane przez cały okres studiów (I i II stopnia). Kwota ta pozwoli pokryć koszty kształcenia i zakwaterowania, ale także umożliwi rozwój zainteresowań.

Więcej informacji o programie na stronie Fundacji.

Powrót do góry