Strażacy z OSP Ostrożanka podsumowali rok - Gmina Mirzec

Zebranie podsumowujące działalność OSP Ostrożanka odbyło się w sobotę 12 marca w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożance.

Spotkanie poprowadził Stefan Niewczas, prezes OSP w Ostrożance. Gośćmi zebrania byli posłanka na Sejm RP Agata Wojtyszek, wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, wicestarosta starachowicki Dariusz Dąbrowski, Tadeusz Sobczyk, prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP, Paweł Staszałek, komendant gminny ZOSP RP, radny powiatowy Ryszard Nowak, radny z Ostrożanki Radosław Gralec, czynni i honorowi członkowie OSP w Ostrożance.

Prezes OSP Ostrożanka Stefan Niewczas przedstawił sprawozdanie z działalności OSP w 2021 roku. Druhowie zrealizowali przyjęte plany. Dzięki pieniądzom pozyskanym z różnych źródeł zakupiono umundurowanie i ubrania specjalne dla ochotników, łopatę do śniegu, szczotki do zamiatania ulic, wiertarkowkrętarkę akumulatorową. Utwardzony został plac przed remizą o powierzchni 100 metrów kwadratowych. W 2022 roku planowane jest wyłożenie placu kostką brukową. Jednostka otrzymała rękawice jednorazowe, maseczki higieniczne, płyn dezynfekcyjny i dziesięć pulsoksymetrów. Strażacy uczestniczyli w akcji dystrybucji ulotek na temat COVID-19 oraz uroczystościach gminnych i religijnych, które odbywały się w 2021 roku. Do akcji ratunkowych w 2021 roku jednostka z Ostrożanki wyjeżdżała w zeszłym roku dziewięć razy. Prezes Stefan Niewczas zgłosił wniosek o podjęcie starań przez władze samorządowe gminy Mirzec zmierzających do zakupu nowego samochodu pożarniczego dla OSP w Ostrożance.

Podczas zebrania przedstawione zostały także sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z prac komisji rewizyjnej, a także plan działań na 2022 rok. W głosowaniu Zarząd OSP w Ostrożance uzyskał jednogłośne absolutorium.

Wójt Mirosław Seweryn podziękował druhom za gotowość do niesienia pomocy, w szczególności sprawną zbiórkę darów dla obywateli Ukrainy. Wójt przedstawił plany inwestycyjne gminy w sołectwie Ostrożanka. W tym roku planowane jest zakończenie budowy kanalizacji, modernizacja odcinka drogi i budowa odcinka oświetlenia drogowego. Jeśli chodzi o OSP Ostrożanka planowane jest przeprowadzenie audytu energetycznego, co otworzy drogę do zamontowania na budynku paneli fotowoltaicznych oraz utwardzenie kostką brukową placu przed strażnicą.

Posłanka Agata Wojtyszek poinformowała druhów o zapisach ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, na mocy której ochotnicy zyskują możliwość ubiegania się o dodatek ratowniczy do emerytury. Zaapelowała także o dalsze wspieranie osób uciekających przed wojną na Ukrainie do Polski. 

Komendant gminny ZOSP RP Paweł Staszałek poinformował o konieczności zabezpieczenia w strażnicach OSP na terenie gminy Mirzec 90 łóżek dla obywateli Ukrainy a także omówił zasady przyznawania dodatku ratowniczego dla druhów ochotników.

Powrót do góry