Strażacy z Mirca podsumowali rok - Gmina Mirzec

Ocieplenie budynku oraz wymiana elewacji a także drzwi i okien w  budynku remizy OSP w Mircu to plany na najbliższe dwa lata jeśli chodzi o inwestycje na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu.

W sobotę 26 lutego w remizie OSP w Mircu odbyło się zebranie podsumowujące działalność OSP Mirzec w 2021 roku. Zebraniu przewodniczył komendant mirzeckiej OSP Paweł Staszałek. Gośćmi zebrania byli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza, Tadeusz Sobczyk, prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP, radni Anna Kawalec i Piotr Kruk, sołtys sołectwa Mirzec I Joanna Stępień.

Sprawozdanie z działalności OSP w Mircu w 2021 roku przedstawił naczelnik Zygmunt Sołtykiewicz. Druhowie z Mirca uczestniczyli w 14 akcjach ratunkowych a także w ćwiczeniach powiatowych Amoniak 2021. Z uwagi na pandemię COVID-19 zawieszono zaplanowane uroczystości strażackie oraz zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Ochotniczych Straży Pożarnych. Druhowie brali natomiast udział w dystrybucji ulotek na temat zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii na ternie gminy, zabezpieczali Bieg po Ziemi Mirzeckiej, brali udział w dożynkach gminnych, przygotowali pokaz ratownictwa w czasie Rodzinnego Pikniku Zdrowia a także zabezpieczali Zlot Legendy STARA. Zbytkowy pojazd Żuk brał udział w Zlocie Legendy STARA.

W 2021 roku zakupiono ubrania specjalne, węże pożarnicze, ubranie koszarowe, latarki, buty specjalne i kamerę termowizyjną. Zakupy zorganizowano przy udziale dofinasowań pozyskanych z różnych źródeł.

W remizie OSP i jej otoczeniu przeprowadzono szereg prac porządkowych. Wykonano remont pomieszczeń sanitarnych, wykonano przyłącze gazowe, zakupiono piec i wykonano instalację grzewczą, wykonano remont odwodnienia budynku wraz z wymianą orynnowania, wyrównano i ogrodzono plac za budynkiem remizy oraz usunięto z niego drzewa i krzewy. 

Sprawozdanie finansowe przedstawił druh Jarosław Zaborski. Druh Czesław Idźkiewicz odczytał sprawozdanie z prac komisji rewizyjnej, a druh Piotr Kruk przedstawił protokół komisji mandatowej. Zarząd OSP w Mircu w głosowaniu uzyskał jednogłośne absolutorium.

Wójt Mirosław Seweryn podziękował strażakom z Mirca za duże zaangażowanie w sprawy swojej jednostki, za umiejętność sprawnej organizacji i prace społeczne, dzięki którym wiele niezbędnych remontów zostało wykonane w gospodarski, oszczędny sposób. Wójt przedstawił także plany co do remontu strażnicy OSP w Mircu. W ramach rewitalizacji Mirca planowanej na lata 2022 -2023 ocieplona zostanie elewacja budynku. Dodatkowo wymienione zostaną okna i drzwi w budynku, na co zgodę wyraziła już Rada Gminy w Mircu.

Gotowości do sprawnych wyjazdów do akcji ratowniczych pogratulował druhom z Mirca przewodniczący Rady Gminy Jan Zawisza. Komendant Paweł Staszałek natomiast w imieniu komendanta powiatowego PSP w Starachowicach przedstawił informację na temat kursów i szkoleń dla druhów planowanych na 2022 rok oraz informacje na temat warunków uzyskania świadczenia ratowniczego. Zebrani w głosowaniu wyrazili także wolę przyjęcia do OSP w Mircu nowego kandydata.

Powrót do góry