Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Mirzec” z nowym Zarządem - Gmina Mirzec

Przyjęcie nowych członków oraz zmiany w składzie Zarządu to najważniejsze ustalenia, które zapadły podczas zebrania członków Stowarzyszenia „Wspólnie dla Gminy Mirzec”, które odbyło się w środę 28 marca w świetlicy w Gadce.

Członków stowarzyszenia i osoby, które wyraziły wolę członkowska w stowarzyszeniu przywitał wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn. Wójt podkreślił, jak ważną funkcję w lokalnych społecznościach pełnią stowarzyszenia, które aktywizują mieszkańców. Taką właśnie rolę odgrywa Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Mirzec”, które zostało reaktywowane w 2017 roku. Przez pięć lat stowarzyszenie zorganizowało szereg imprez i spotkań dla mieszkańców gminy. Za tę działalność wójt Mirosław Seweryn podziękował osobom, które przyczyniły się do sukcesów Stowarzyszenia, głównie jego prezes Katarzynie Kąpale.

Stowarzyszenie czeka nowe otwarcie. Swoim członkostwem wsparło go wiele nowych osób wybierając też nowy Zarząd Stowarzyszenia. Nowym Prezesem Stowarzyszenia „Wspólnie dla Gminy Mirzec” został wybrana Sylwia Błach, wiceprezesem Małgorzata Spadło, skarbnikiem Agata Mundzik, sekretarzem Iwona Seweryn a członkiem Marcin Gwóźdź. W Komisji Rewizyjnej pracować będą Alicja Raczyńska, Przemysław Starbanik oraz Jarosław Stompor. Za wybór i udzielone zaufanie podziękowała nowa prezes Sylwia Błach, która podziękowała za pracę poprzedniemu Zarządowi oraz zaprosiła członków stowarzyszenia do zgłaszania inicjatyw i pomysłów.

Do tej pory w latach 2017 -2022 stowarzyszenie rokrocznie organizowało różnego typu wydarzenia. Wyjątkiem był pandemiczny rok 2020. Wśród organizowanych imprez należy wymienić: I Powiatowy Przegląd Kapel i Zespołów Weselnych, Dzień Integracji w Zespole Szkół w Mircu, Wehikuł czasu z Rydnem, Rozwój w biały dzień, Gminną Lekcję Historii, Weekendową konferencję o zdrowiu dla seniorów w Mircu, Bliskie spotkania z kulturą w gminie Mirzec, plenery malarskie, warsztaty malarsko- artystyczne, projekt Spacerem po gminie Mirzec, Regionalne przeglądy kapel i zespołów weselnych w Mircu, piknik historyczny z elementami gry terenowej „Śladami historii II wojny światowej”. Stowarzyszenie wydało także opracowanie o wspomnieniach profesora Jana Władysława Wosia z pobytu w Jagodnem w czasie wojny oraz sfinansowało dodruk książki „Wokół Tradycji. Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Mirzec”. Łącznie w latach 2017 – 2022 wartość pozyskanych dofinansowań wyniosła 83 960 zł, a wartość całkowita projektów – 91 196 zł.

Powrót do góry