Staże zawodowe dla obywateli Ukrainy - Gmina Mirzec

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości organizuje staże zawodowe dla obywateli Ukrainy.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Młodzi, Aktywni z POWERem” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projektem objęci są obywatele Ukrainy w wieku 18-29 lat, zamieszkujący na terenie województwa świętokrzyskiego, którzy w wyniku konfliktu zbrojnego opuścili swój kraj.

W ramach projektu obywatel Ukrainy może skorzystać z płatnych 3 miesięcznych staży zawodowych.

KSWP zapewnia:

– stypendium stażowe (1 649,34 zł netto miesięcznie)

– zwrot kosztów dojazdu,

– pokrycie kosztów badań lekarskich,

– ubezpieczenie NNW,

– bezpłatne doradztwo zawodowe,

Liczba miejsc ograniczona!

Оплачуване стажування для громадян України❗❗❗❗

Якщо ти покинув свою країну через збройний конфлікт і тобі 18-29 років, ти можеш прийняти участь в нашій програмі 3-місячного платного стажування. З нашого боку ми, організатори програми, забезпечуємо:

– стипендію у сумі 1649,34 зл щомісяця,

– повернення коштів доїзду до місця стажування,

– покриття коштів проходження медкомісії,

– страхування від нещасних випадків,

– безкоштовне професійне дорадництво.

Поспішай, бо кількість місць обмежена.

Проект під назвою ” Mlodzi, aktywni…” реалізує Асоціації сприяння підприємництву з м. Коньське, з залученням грантових коштів Євросоюзу з програми Європейського Суспільного Фонду на перспективу 2014 – 2020 р.р.a

Powrót do góry