Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych - Gmina Mirzec

Na spotkanie przybyli: poseł Agata Wojtyszek, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Krzysztof Ciosek, Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn, Komendant Powiatowy PSP w Starachowicach st. kpt. Sławomir Zięba,  Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Starachowicach  bryg. Andrzej Pyzik, Prezes ZG ZOSP RP w Mircu Tadeusz Sobczyk, Prezes OSP w Tychowie Starym Władysław Zając oraz przedstawiciele jednostek OSP z powiatu starachowickiego.

Spotkanie miało charakter konsultacyjny. Poseł Agata Wojtyszek i komendant Krzysztof Ciosek przedstawiali założenia projektu ustawy o OSP, która w sposób kompleksowy ma uregulować status strażaka ochotnika w tym dodatki emerytalne za długoletnią, czynną służbę. Wokół ustawy mającej szansę wejścia w życie 1 stycznia 2022 roku narosło wiele niejasności i nieprawdziwych informacji . Zebranie było właśnie po to, aby wyjaśnić prawdziwe założenia projektu ustawy oraz wysłuchać głosów samych strażaków ochotników. Druhowie przybyli na spotkanie zgłosili wiele uwag do projektu, co zostało zapisane i, jak obiecał komendant Krzysztof Ciosek, będzie przekazane do Komendy Głównej PSP.

Przybyli goście podziękowali wszystkim druhom ochotnikom za ofiarną służbę na rzecz lokalnej społeczności.

Powrót do góry