Specjalistyczny sprzęt dla ochotników z Osin - Gmina Mirzec

Podpisanie umowy o dofinansowanie na sprzęt dla OSP Osiny

Druhowie z OSP Osiny otrzymają w tym roku specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w przypadku wystąpienia katastrof lub poważnych awarii.

W zeszłym tygodniu przedstawiciele OSP w Osinach wiceprezes Roman Sobczyk i skarbnik Agnieszka Bielecka podpisali umowę z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim i członkiem Zarządu Województwa Markiem Jońcą. W podpisaniu umowy uczestniczyli także Andrzej Kutwin inspektor ds. obronnych w Urzędzie Gminy w Mircu i Jarosław Dudek naczelnik OSP Osiny.

Umowa reguluje zasady udzielenia dofinansowania dla OSP Osiny na zakup specjalistycznego sprzętu służącego do ograniczenia lub likwidacji zagrożeń dla środowiska. Zakupione zostaną: motopompa pływająca, motopompa szlamowa, wentylator oddymiający, zestaw poduszek pneumatycznych, kamera termowizyjna oraz agregat do ładowania butli. Strażacy otrzymali na zakup sprzętów 73 615 złotych. Wkład własny do projektu wyniesie 12 991 złotych.

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.5 „Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym” priorytet 2. „Fundusze Europejskie dla środowiska” Fundusze europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

znaczki-fundusze-europejskie-dla-swietokrzyskiego

Powrót do góry