Ślubowanie uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jagodnem - Gmina Mirzec

W Jagodnem ślubowanie złożyło w sumie 15 uczniów z klas: I, II i III. Tak nietypowe pasowanie na ucznia szkoły podstawowej spowodowane było pandemią (w zeszłym roku nie ślubowała klasa II) oraz tym, że dopiero teraz udało się utworzyć w szkole klasę III.

Na uroczystość przybyli do Jagodnego: wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, kierownik Centrum Usług Wspólnych w Mircu Agata Mundzik, radna Teresa Sieczka, przewodnicząca rady rodziców Małgorzata Przygoda oraz liczni rodzice.

Nim doszło do ślubowania na flagę Polski, uczniowie klas I-III, których wychowawczyniami są Renata Dziurzyńska i Jolanta Zawisza, zaprezentowali swe umiejętności nabyte w szkole, po czym odśpiewano wszystkie zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.

Pasowania na ucznia dokonała dyrektor placówki Joanna Serafin-Sieczka. Każde z dzieci otrzymało dyplom upamiętniający to wydarzenie oraz liczne prezenty od: wójta Mirosława Seweryna, radnej Teresy Sieczki, dyrektor Joanny Serafin-Sieczki, przedstawicieli samorządu uczniowskiego i od rady rodziców.

Gratulacje nowo pasowanym złożył wójt Mirosław Seweryn, który zapewnił rodziców i dzieci, że władze gminy Mirzec dołożą wszelkich starań, aby nauka odbywała się w jak najlepszych warunkach. Miesiąc wcześniej otwarto w Jagodnem wielofunkcyjne boisko.

Ślubowanie zakończyły wspólne zdjęcia i spotkanie przy cieście.

Powrót do góry