Ruszyła przebudowa drogi gminnej w Osinach - Gmina Mirzec

Pracownicy firmy Budromost rozpoczęli prace przy przebudowie ostatniego odcinka drogi gminnej w Osinach.

Prace rozpoczęły się na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 744 w kierunku granicy z województwem mazowieckim i gminą Mirów. W czwartek 29 grudnia odbył się odbiór cząstkowy prac. Uczestniczyli w nim pracownicy Urzędu Gminy w Mircu z wójtem Mirosławem Sewerynem, radny z Osin Mieczysław Strycharski, sołtys Osin Roman Stompór, przedstawiciele wykonawcy prac oraz inspektor nadzoru. Do tej pory wykonane zostały prace ziemne polegające na odhumusowaniu poboczy drogi, wykonaniu rowów oraz przygotowania do budowy zjazdów na działki rolne i zamieszkałe posesje. Podczas odbioru ustalono sposób wykonania zjazdów.

Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej w Osinach na długości 1 309 metrów na odcinku od kościoła do granicy z gminą Mirów. Prace przygotowawcze i ziemne prowadzane są obecnie na odcinku od skrzyżowania z drogą 744 do granicy z gminą Mirów. Specyfikacja warunków zamówienia przewiduje wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy, budowę chodnika z kostki brukowej, budowę przepustów oraz zjazdów na posesje i działki rolne. Docelowo powstanie droga o szerokości 5 metrów z masy bitumicznej z systemem odwodnienia. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie z drogą wojewódzką 744.

Przebudowa III etapu drogi gminnej przez Osiny prowadzona jest przy znacznym udziale pieniędzy pozyskanych w ramach II edycji Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych. Gmina Mirzec otrzymała dofinansowanie w kwocie blisko 4 588 500 złotych. Wkład gminy Mirzec wyniesie 705 030 złotych. Zakończenie prac planowane jest na koniec września przyszłego roku.

Powrót do góry