Ruszył "Program dofinansowania do gromadzenia deszczówki – Moja Woda 2.0" - Gmina Mirzec

W dniu 22.03.2021r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłosił  nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020 roku wpisujących się w program „Moja Woda” na lata 2020 -2024.

Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce dzięki zwiększeniu poziomu retencji na terenie posesji przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych i  wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, w tym rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

Koszty kwalifikowane do dofinansowania

Na koszty kwalifikowane w drugim naborze składają się zakup, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji:

  • do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania);
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, „oczka wodne”);
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń);
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń;
  • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych, np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej).

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania, wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji.

Okres kwalifikowalności kosztów  01.06.2020 r. – 30.06.2024 r.

Więcej informacji o programie na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach:

Kliknij link: http://www.wfos.com.pl/dla-beneficjentow/program-moja-woda/423-nabor/1066-program-moja-woda-2-0

lub w Oddziale Terenowym Wojewódzkiego Funduszu mieszczącym się w Starachowicach, parter pok. nr 6 Urząd Miejski, ul. Radomska 45, tel.: 788 686 944.

Program MOJA WODA

Powrót do góry