Ruszają prace na drodze w Mircu Majoracie III - Gmina Mirzec

Wyremontowanych zostanie 1330 metrów drogi gminnej od drogi wojewódzkiej 744 przez Mirzec-Majorat III.

Prace ruszyły w ostatnim tygodniu czerwca. W czwartek 29 czerwca przebieg prac oceniali wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, radna Anna Kawalec oraz zastępca kierownika Referatu Inwestycji Sławomir Płaneta.

W zakresie robót jest remont nawierzchni i podbudowy drogi wraz z poboczami, odtworzenie rowu przydrożnego umocnionego płytami ażurowymi, wymiana przepustów pod konstrukcją drogi i pod zjazdami oraz wymiana uszkodzonych korytek ściekowych. Wykonawca sfrezował starą nawierzchnię oraz usunął zniszczone korytka ściekowe. Zgodnie z umową prace mają się zakończyć do 19 października 2023 roku.

Inwestycja (opracowanie dokumentacji, roboty budowlane, wynagrodzenie inspektora nadzoru) kosztuje 2 540 535 złotych. Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 478 374 złote. Gmina Mirzec z własnego budżetu wyasygnuje na tę inwestycję 1 062 161 złotych. Prace prowadzi firma Drogomex z Pruszkowa za kwotę 2 052 422 złote. Nadzór inwestorski nad przebiegiem prac będzie pełnić firma Spiinwest ze Skarżyska-Kamiennej za kwotę 3 690 złotych.

projekty-krajowe

Powrót do góry