Rozporządzenie w sprawie zapobiegania afrykańskiemu pomorowi świń - Gmina Mirzec

Gmina Mirzec informuje, że w Dzienniku Ustaw z 20 marca 2023 poz.517 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 1 marca 2023r w sprawie wprowadzenia w 2023 roku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wcześnie wykrycie zakażeń  wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

Rozporządzenie-Ministra-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi-z-dnia-1-marca-2023r.

Powrót do góry