Rozpoczęły się zebrania wiejskie w sprawie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego - Gmina Mirzec

We wtorek 13 września odbyły się dwa zebrania wiejskie: dla Mirca I oraz Mirca II. O godzinie 17.00 rozpoczęło się zebranie wiejskie sołectwa Mirzec I, a o 19.00 sołectwa Mirzec II, oba w hali sportowej w Mircu. Na obu zebraniach mieszkańcy decydowali o przeznaczeniu środków Funduszu Sołeckiego na 2023 rok. Oba sołectwa przeznaczą środki na dokończenie melioracji rowów w tychże sołectwach, ponadto działka rekreacyjna „Mirzecka Polana w Mircu- Malcówkach wzbogaci się o drewnianą altanę. Podczas zebrań została poruszona kwestia reaktywacji Spółki Wodnej, tylko dzięki której będzie można utrzymać w należytym stanie rowy melioracyjne na terenie gminy Mirzec. Warto przypomnieć, że w ostatnich dwóch latach niemal wszystkie rowy melioracyjne przeszły gruntowne oczyszczanie. O zasadności reaktywacji Spółki Wodnej mówił Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn i Przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza. Mieszkańcy na obu zebraniach zgłosili po dwóch przedstawicieli do nowotworzonej Spółki Wodnej.

Wśród obecnych na zebraniach wiejskich byli również radni z poszczególnych sołectw: Anna Kawalec, Marian Stompor (radni sołectwa Mirzec I) oraz Marcin Gwóźdź, Piotr Kruk (radni z sołectwa Mirzec II) oraz sołtysi tych sołectw Joanna Stępień i Bernadeta Kalista.

Poniżej terminy kolejnych zebrań w poszczególnych sołectwach:

  • sołectwo Ostrożanka, 21 września, godz. 17.00, remiza OSP w Ostrożance
  • sołectwo Małyszyn, 21 września, godz. 19.00, Szkoła Podstawowa w Małyszynie
  • sołectwo Trębowiec, 23 września, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa w Trębowcu
  • sołectwo Osiny, 23 września, godz. 19.00, Centrum Twórczości Ludowej w Osinach
  • sołectwo Tychów Nowy, 27 września, godz. 17.00, Klub Wiejski „Niwy”
  • sołectwo Tychów Stary, 27 września, godz. 19.00, Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym
  • sołectwo Jagodne, 28 września, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa w Jagodnem
  • sołectwo Gadka, 28 września, godz. 19.00, Szkoła Podstawowa w Gadce.
Powrót do góry