Rozpoczęły się zebrania wiejskie w sprawie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na 2024 rok - Gmina Mirzec

W piątek 8 września odbyły się dwa zebrania wiejskie: dla Mirca I oraz Mirca II. O godzinie 17.00 rozpoczęło się zebranie wiejskie sołectwa Mirzec I, a o 19.00 sołectwa Mirzec II, oba w hali sportowej w Mircu

Na obu zebraniach mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków Funduszu Sołeckiego na 2024 rok. Sołectwo Mirzec I środki przeznaczy na oświetlenie i monitoring na działce gminnej w Mircu-Poddąbrowie oraz na meliorację rowu w Mircu- Malcówkach, natomiast sołectwo Mirzec II na budowę placu zabaw na działce gminnej w Mircu-Podkowalowie.

Wśród obecnych na zebraniach wiejskich byli również radni z poszczególnych sołectw: Anna Kawalec, Marian Stompor (radni sołectwa Mirzec I), Piotr Kruk (radny z sołectwa Mirzec II) oraz sołtysi tych sołectw: Joanna Stępień i Bernadeta Kalista.

Poniżej przedstawiamy Państwu terminy kolejnych zebrań w poszczególnych sołectwach:

  • sołectwo Jagodne, 11 września, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa w Jagodnem,
  • sołectwo Gadka, 11 września, godz. 19.00, Szkoła Podstawowa w Gadce,
  • sołectwo Trębowiec, 13 września, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa w Trębowcu,
  • sołectwo Osiny, 13 września, godz. 19.00, Centrum Twórczości Ludowej w Osinach,
  • sołectwo Tychów Nowy, 14 września, godz. 17.00, Klub Wiejski „Niwy”,
  • sołectwo Tychów Stary, 14 września, godz. 19.00, Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym,
  • sołectwo Ostrożanka, 18 września, godz. 17.00, remiza OSP w Ostrożance,
  • sołectwo Małyszyn, 18 września, godz. 19.00, Szkoła Podstawowa w Małyszynie.

Więcej zdjęć na stronie Facebook

Powrót do góry