Robocze zebranie Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej - Gmina Mirzec

Podsumowanie dotychczasowej działalności oraz plany na najbliższe tygodnie były głównymi tematami posiedzenia Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej.

W spotkaniu, które odbyło się we wtorek 16 maja uczestniczyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, komendant gminny OSP Paweł Staszałek oraz prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Tadeusz Sobczyk a także prezesi oraz naczelnicy jednostek OSP z terenu gminy. Omówione zostały plany na najbliższe tygodnie, między innymi start młodzieżowych drużyn pożarniczych w Powiatowych Zawodach  Sportowo – Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz wyjazd ochotników z gminy Mirzec na pielgrzymkę strażaków do Częstochowy. Ustalono także plan działalności na najbliższe tygodnie, w tym planowany zakres inwestycji na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie.

Powrót do góry